Popis: C:\Users\Jan Mlynář\Documents\CFS EPS\web\index_files\cfs_en1.jpg

zpět na stránku České fyzikální společnosti                         

 Aktuality:

 

·           Porada EWG EPS (Energy Working Group of the European Physical Society) se sešla v Praze ve dnech 7.-8. března 2013. Součástí této porady byla i přednáška pro veřejnost dne 8. března. Informace o všech veřejně přístupných částech programu jsou zde.

6. března 2013
, 15:30, místnost 103, FJFI ČVUT, Břehová 7, Praha 1
Prof. Friedrich Wagner (předseda EWG EPS, IPP MPG Garching, Německo)
Features of future electricity supply


7. března 2013, 17:30, refektář Profesního domu MFF UK, Malostranské náměstí 25, Praha 1

Prof. Georg Erdmann (TU Berlin, Německo):

Market integration of intermittent electricity production

Prof. Martin Greiner (Univ. Aarhus, Dánsko):

Exploring the functional organization of a fully renewable

pan-European electricity system

 

 

·           V části „dokumenty“ této webové stránky přibyla zpráva předsedy EWG EPS prof. F. Wagnera o vztahu obnovitelných zdrojů energie k rozvodným sítím nazvaná „Features of an electricity supply system based on variable input“.

 

·           Členové odborné skupiny energetika ČFS přispěli k Týdnu vědy a techniky formou panelové diskuse nazvané „Budoucnost naší a světové energetiky očima České fyzikální společnosti“. Tato panelová diskuse se konala dne 6.listopadu 2012 ve Velkém sále AV ČR při příležitosti Roku udržitelné energie pro všechny.

 

O odborné skupině:

Odborná skupina energetika ČFS se věnuje všem fyzikálním souvislostem výroby, transportu a spotřeby energie, a to včetně důsledků pro životní prostředí. Zvláště nás zajímají možnosti vědy a fyzikálního výzkumu při řešení budoucího energetického systému, který bude muset pokrývat větší poptávku a přitom má být spolehlivý, dlouhodobě udržitelný a přátelský k životnímu prostředí.

V naší činnosti jsme navázáni na Evropskou fyzikální společnost (Energy Working Group EPS). Za náš hlavní úkol na národní úrovni považujeme přispívat k lepšímu informování veřejnosti o energetice z hlediska možností vědy a techniky, k propagaci fyzikálního pohledu na energetickou situaci u nás, v Evropě i globálně. Zejména chceme podpořit zájem o tento klíčový a zajímavý obor budoucnosti mezi talentovanými studenty.

Členy naší odborné skupiny jsou fyzikové z akademických ústavů a univerzit, z energetických podniků i z menších organizací, které se věnují obnovitelným zdrojům a efektivní spotřebě energií. Uvítáme i další zájemce z řad členů České fyzikální společnosti (jak se stát členem).

Z naší činnosti:

Odborná skupina uspořádala v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR dne 6. listopadu 2012 ve Velkém sále Prezidia AV ČR při příležitosti Roku udržitelné energie pro všechny UNESCO panelovou diskusi „Budoucnost naší a světové energetiky očima České fyzikální společnosti“. Panelové diskuse se zúčastnili za OSE ČFS ing. Marie Dufková, ing. Karel Katovský, Ph.D., prof. ing. Martin Libra, CSc., RNDr. Jan Mlynář, Ph.D., doc. RNDr. J. Toušek, CSc. a RNDr. B. Švejda, CSc.

Předseda odborné skupiny energetika ČFS RNDr. Jan Mlynář, Ph.D. přijal pozvání na zasedání Učené společnosti ČR dne 14. května 2012 s přednáškou „Energy production after 2050: cautious optimism“.

Dne 16. března jsme uspořádali odbornou exkurzi do Centra protonové terapie (PTC) na pražské Bulovce. 

V letním semestru na pravidelném kolokviu FJFI ČVUT vystoupila 7. března 2012 na naše pozvání ing. Rut Bízková, bývalá ministryně životního prostředí, s přednáškou „Budete platit naše chyby, bohužel. Proč není oblíbený termín udržitelný rozvoj?“, dne 2. května pak přijal pozvání ing. Petr Holík z ITER Organization s přednáškou „ITER a budoucnost fúzní energetiky“  a dne 10. května prof. František Hrdlička, děkan FSI ČVUT, s přednáškou „Česká energetika a její budoucnost“.

Dne 17. ledna 2012 jsme pro své členy zorganizovali exkurzi do Řeže, kde jsme navštívili dokončované PET centrum a na Centru výzkumu Řež, s.r.o. jsme se seznámili se schváleným projektem SUSEN (Udržitelná energetika).

V zimním semestru na pravidelném kolokviu FJFI ČVUT vystoupil na naše pozvání dne 14. prosince 2011 ing. Bronislav Bechník z Fakulty strojí VUT Brno s přednáškou "Obnovitelné zdroje energie", dne 12. října 2011 pak prof. Pavel Kolat z Vysoké školy báňské v Ostravě s přednáškou "Kombinované spalování fosilních a alternativních paliv".

Ve dnech 6. - 7. října 2011 jsme se zúčastnili porady pracovní skupiny pro energetiku Evropské fyzikální společnosti (EWG EPS), kde přednesl kol. Karel Katovský vyžádaný příspěvek.

Kontakt:

Činnost této odborné skupiny koordinuje Jan Mlynář, email : mlynar[zavináč]ipp.cas.cz , Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i., Za Slovankou 3, 182 00 Praha 8. Jan Mlynář je zároveň členem výboru EWG EPS.

Dokumenty:

Prezentace k panelové diskusi OSE ČFS Budoucnost naší a světové energetiky očima České fyzikální společnosti“ dne 6. listopadu 2012 ve Velkém sále Prezidia AV ČR.

Zpráva prof. F Wagnera „Features of an electricity supply system based on variable input“ (IPP MPG report 18/1, září 2012).

Přednáška „Energy production after 2050: cautious optimism“ ze zasedání Učené společnosti ČR dne 14. května 2012.

"Update on the energy business in the Czech Republic 2008/2009" - prezentace (pdf) z porady Energy Working Group EPS, Greifswald, Německo, 15. října 2009

"Power production and corresponding research in physics in the Czech Republic" příspěvek (pdf) do sborníku (ISBN 80-86148-93-9, str 411 - 418) a prezentace (pdf), 16. konference českých a slovenských fyziků, Hradec Králové 8.-11. září 2008

Zvané přednášky z konference Energy: A challenge for 21st century physics, Les Houches, June 2. - 5. června 2008

Position paper of the EPS "Energy for the future - the nuclear option" (pdf, 2007)

University of Rochester report UR-NCUR 07-016 "Energy Realpolitik: Towards a Sustainable Energy Strategy" (pdf, 2007)

Odkazy:

Portál Energetika.cz

Časopis vzdělávacího programu ČEZ Třetí pól

Energetika a suroviny stránky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

Energy policy for a competitive Europe stránky Evropského společenství, DG Energy. Informace EU česky: EU a energetika


zpět na stránku České fyzikální společnosti